Menu
 • Del

Grundlæggende gaskursus for caravanværksteder

Dato: 08- 03- 2021
kl.: 8. marts 2021 kl. 08:30 - 11. marts 2021 kl. 16:30

Kursustype:                                 Grundlæggende GASKURSUS

Adgangskrav:                              Beherske mundtlig og skriftligt dansk samt læse
                                                      og forstå engelsk

Undervisningsmodul:                 GIK 10

Varighed:                                     4 dage, ekskl. ophold

Tilmeldingsfrist:                     Onsdag d. 3. marts 2021 kl. 09:00

 

Overnatning
Dometic har en prisaftale med Trinity Hotel & Konference Center på 700 kr. pr. overnatning, såfremt der er behov for overnatning.

Tilmelding er bindende.
Der forudsættes minimum 12 deltagere, ellers forbeholdes ret til at sammenlægge eller aflyse kurser.

Kurset er et grundlæggende GASKURSUS, der opfylder Sikkerhedsstyrelsens kompetencekrav i henhold til bekendtgørelse om personligt certifikat eller anden målrettet uddannelse for at måtte udføre installationer, eftersyn og idriftsættelse af gasinstallationer i campingvogne, autocampere, mobile homes eller skurvogne til beboelse, også benævnt gasinstallationsklasse 10.

Kurset er ikke adgangsgivende til at søge om delautorisation ved sikkerhedsstyrelsen; men udelukkende et kursus der efter bestået kursusevaluering, giver ret til at udføre installationer, eftersyn og idriftsættelse af gasinstallationer i campingvogne, autocampere, mobile homes eller skurvogne til beboelse, hvis man er ansat i en autoriseret vvs-installatørvirksomhed eller en delautoriseret flaskegasinstallatørvirksomhed.

Kurset tager udgangspunkt i Sikkerhedsstyrelsens gassikkerhedslov samt tilhørende bekendtgørelser vedrørende gasmateriel og gasinstallationer samt vejledninger fra Sikkerhedsstyrelsen.

Fra Sikkerhedsstyrelsens side er henvist til, at den til enhver tid DS/EN 1949 skal være overholdt, er kursets undervisning baseret på seneste DS/EN 1949:2013 eller nyere.

Kursets opbygning
Kurset er specielt målrettet for flaskegasinstallationer i campingvogne, autocampere og mobile homes.

Kursets filosofi er opbygget på den måde, at gasmekanikere, der skal arbejde med installationer, eftersyn og idriftsættelse af gasinstallationer i campingvogne, autocampere, mobile homes eller skurvogne til beboelse, og som ansat i en autoriseret vvs-installatørvirksomhed eller en delautoriseret flaskegasinstallatørvirksomhed, får den nødvendige grunduddannelse.                                                                                  

 • Man starter med, at få den nødvendige introduktion til de lovgivningsmæssige krav. Dernæst bliver flaskegassens fremstilling berørt.

 • Man bliver derefter indført i ”flaskegassens verden”, hvad er flaskegassens egenskaber, så som tilstandsformer, gasser/kulbrinter samt deres molekylstruktur. Man får yderligere indblik i mange af gassens parametre som damptryk, massefylde, brændværdi og gassernes sammensætning.

 • Nu har man lært, hvad der er inde i en gasflaske, og man kan således begynde at se på gasflaskens sikkerhedsparametre, som maximal fyldningsgrad, pakninger og sikkerhedsventil samt gasflaskens fordampningstryk, varmetransmission og ydelse.

 • Man lærer herefter om generelle sikkerhedskrav for gasmateriel, så som flaskegasregulatorer, omskiftere og andre regulatorer. Man får yderligere et indblik i godkendte gasrør og tilslutningsslanger samt de gasforbrugende apparaters CE-godkendelse og deres sikkerhedsudstyr.

 • Den sidste ting, man lærer at beherske, før man må åbne for gasflasken, er, at campingvognens gasinstallation er tæt ved en lækageprøvning. Man lærer at tæthedsprøve i henhold til reglerne fra den europæiske standard DS/EN 1949 samt Sikkerhedsstyrelsen krav. Alt dette foregår med kalibreret udstyr i henhold til installatørens godkendte kvalitetledelsessystem (KLS-system)

 • Man lærer således, hvordan man korrekt tester en regulators afgangstryk/lukketryk, og dermed om installationens tilslutningstryk til apparaterne er inden for det tilladte.

 • Man er nu nået til noget af det vigtigste – nemlig om apparaternes forbrænding er korrekte, og der ikke kan opstå farlige situationer for campisten. Samtlige gasapparaters installation undersøges inklusive de sikkerhedstider, som apparaterne skal opfylde.

 • Der foretages til slut en kontrol af frisklufttilførslen og rumventilationen af campingvognen/ autocamperen samt en såkaldt rumtest, der sikrer, at der ikke opstår en farlig situation i beboelsesafsnittet.

 • Man bliver under hele kursusforløbet trænet i skriftlig opgaveløsning og sektionsprøver med multiple choice spørgsmål, om man har forstået stoffet.

 • De sidste 1,5 dag trænes i praktiske tests efter en tjekliste, og kursisten skal bestå dels en skriftlig prøve af 1 times varighed, samt en praktisk prøve med mindst ”en teknisk fejl indlagt”, hvor kursisten demonstrerer, at han/hun er i stand til at udføre et gaseftersyn og idriftsættelse samt aflevere en udfyldt installationsrapport.

 

Tryk her for tilmelding

 

Kontakt os