Menu
  • Del

Camping Outdoor Danmark har arbejdet på at få en forsøgsperiode på 2 år med helårscampering

Dato: 17- 07- 2021

Camping Outdoor Danmark har assisteret DF med formulering af et beslutningsforslag der pålægger regeringen at gennemføre et 2 årigt forsøg.

Camping Outdoor Danmark har i processen talt med relevante ordførere og leveret dokumentation.
Dette arbejde er nu lykkes og der er afgivet betænkning, hvor et flertal i folketinget pålægger regeringen at gennemføre denne 2 årige test.
Dette arbejde er vigtigt, da det er første gang der pilles ved de meget snævre bindinger campingreglementet pålægger campingpladserne at arbejde indenfor.
Nedenfor er forudsætningerne for det 2 årige forsøg.
”Det forudsættes, at campingpladsen er godkendt til vintercamping, jf. gældende ret, og opfylder eksisterende miljøkrav m.v. Campingreglementet skal overholdes således, at
vintercamping forsat kun kan ske på de campingpladser med beliggenhed uden for særlig værdifulde områder, herunder inden for strandbeskyttelseslinjen og i klitfredede områder.
Med den foreslåede dispensationsordning får kommunen indblik i, hvilke borgere der ønsker at bo på en campingplads i vintermånederne, og får dermed også mulighed for at
vurdere, om det er hensigtsmæssigt for den enkelte borger, for campingpladsen og for lokalområdet, at de bor i længere tid på campingpladsen fra den 1. november til den 28. februar”