Menu
  • Del

Ansøgningsproces og kontrolprocedure

For at opretholde certificeringens troværdighed bliver Green Stay campingpladser kontrolleret løbende, også efter mærkningen, for at sikre, at pladsen lever op til certificeringens forpligtelser og kriterier, samt at campingpladsen fortløbende arbejder med bæredygtighed.

Campingpladsernes overholdelse af kriterierne vurderes af Camping Outdoor Danmarks autoriserede konsulenter. Hvis der er problemer eller spørgsmål hos en plads eller konsulent, har Camping Outdoor Danmark nedsat en jury, der kan behandle klage eller dispensationssager.

Juryen består af Camping Outdoor Danmarks bæredygtighedspanel, som bliver udgjort af både pladser, DCU og konsulenter.

En campingplads kan f.eks. modtage Green Stay certificeringen i forbindelse med Camping Outdoor Danmarks årlige klassifikationsbesøg. Konsulenten, der udfører klassifikationen, vil samtidig med denne gennemgå kriterierne for certificeringen, og hvis pladsen lever op til kravene, vil den modtage certificeringen og herfra adgangen til det tilhørende markedsføringsmateriale.

Herfra vil det årlige klassifikationsbesøg også indebære en gennemgang af certificeringen og campingpladsens arbejde.

Indledende dokumentation
Forud for det første besøg skal pladsen have indsendt en ansøgning med relevant dokumentation, der kontrolleres ved besøget. Hvis nødvendigt kan konsulenten hjælpe med at udvikle eller sikre materialet, så formalia og krav er opfyldt.

Årlig dokumentation og rapportering
Hvis campingpladsen har modtaget certificeringen, skal den årligt indsende en rapport for at dokumentere pladsens bæredygtighedsarbejde. I denne rapport skal pladsen give oplysninger om tiltag og fremgang inden for hvert mål, og samtidig skal pladsen beskrive sine mål og ambitioner for det kommende år.

Gencertificering hvert andet år
Hvert andet år skal campingpladsen gencertificeres, og dette koster halv pris af certificeringen.

Camping Outdoor Danmark kan til enhver tid fratage certificeringen, hvis campingpladsen ikke længere opfylder kriterierne.