Menu
  • Del

Afstemning på Generalforsamlingen

Dato: 18- 01- 2021

I forlængelse af foreningens ordinære generalforsamling i november 2020, har vi fået nogle spørgsmål fra medlemmerne i forhold til lovligheden i en samlet afstemning om kontingentstigning, afstemning i sektioner- og ikke mindst teknikken ifm. afstemningen.

Vi har forholdt disse henvendelser for vores advokat (der var dirigent på dagen), samt for teknikkerne der stod for den fine afvikling af generalforsamlingen, og de har sendt os deres konklusion, som du kan se her;

Advokaten konkluderer;
Vedrørende samlet kontingentafstemning, der intet er til hinder at samle afstemningerne for at få overblik over om der er generelt flertal til forslaget, - hvis der er tvivl gennemføres der en afstemning af enkeltelementerne. Dette var ikke tilfældet.

Vedrørende sektionsopdelt afstemning, teknikken tillod ikke umiddelbart en kontrollérbar forhåndsopdeling af de virtuelle deltagere. Derfor kom kontingentet til afstemning under ét.

Afstemningsresultatet var et overvældende ja til kontingentforslaget, - alene med de campingpladsstemmer der var fysisk til stede ved Generalforsamlingen, var der tilstrækkeligt flertal, så der var ikke behov for en yderligere sektionsopdelt runde.

Teknikken konkluderer;
Der var 38 link logget på med stemmeret, den eneste der ikke kunne stemme var Fur Camping, som var logget ind med forkert email til at starte med. Denne prøvede vi at rette til – men det endte med at de i stedet blot skrev deres stemme.

Der var 38 logget på med stemmeret og 46 med kiggeret.

Derudover var der 5 campingpladser og 4 forhandlere fysisk til stede ved Generalforsamling.

I alt var der 26 stemmeberettiget campingpladser i kontingentafstemningen.

I det vi alle håber, at vi ser ind i en fremtid der igen bliver noget mere normaliseret, så kan vi forhåbentlig også fremadrettet igen mødes fysisk, og derved ikke stå med eventuelle tekniske udfordringer med login osv. MEN uanset hvad så har vi da lært en masse i disse tider, og vi vil da (hvis et sådan setup en anden gang skal benyttes), sikre os endnu bedre ift. At der ikke efterfølgende skal være behov for at rejse tvivl om lovligheden i- og afviklingen af eventuelle afstemninger i Camping Outdoor Danmark.

Kontakt os
Jens Brendstrup
Direktør i Camping Outdoor Danmark
Jens Brendstrup