Menu
  • Del

Ny vejledning til campingreglementet

Dato: 23- 07- 2020

I starten af juli 2020 har Erhvervsstyrelsen udgivet en ny vejledning til det campingreglement, som blev vedtaget den 28. marts 2019. Der er bl.a. en vejledning i forhold til at forstå de nye begreber og termer, såsom trætophytte, sammenbyggede hytter og campingværelser.

I forbindelse med høringsperioden, har Camping Outdoor Danmark holdt 2 skypemøder med Erhvervsstyrelsen for at give vores branchens input til den nye vejledning. Det skal her bemærkes, at der er tale om en ny vejledning og ikke en ny bekendtgørelse. Det har derfor i denne omgang kun været muligt, at udøve skønsmæssig vejledning i henhold til det vedtagne campingreglement. Større ændringer kræver et nyt campingreglement. Erhvervsstyrelsen har lovet at vende retur i forhold til at se nærmere på reguleringen af mobilehomes.

Der har specielt været fokus på administrationen af de nye hyttebegreber og delvist forholdet til bygningsreglementet.

Efter den offentlige høring og et par gode møder kan vi konstatere, at Erhvervsstyrelsen har taget dele af Camping Outdoor Danmarks ønsker til efterretning:

Hytter
I den nye vejledning er det bl.a. blevet gjort klart, at der kræves byggetilladelse til trætophytter, samt at til og ombygning af campinghytter ikke skal opfylde de energikrav, der er til nye hytter (relevant specielt ved sammenbygning af eksisterende hytter). Det er desuden fra Erhvervsstyrelsen præciseret, at hytteandelen på op til 40% omfatter telte, shelters, mobilehomes mv., når disse i størrelse og indretning minder om hytter.

Ved beregning af højden af trætophytter er det blevet fastslået, at hytter må være 5 meter fra gulv til kip. Højden over terræn afgøres af kommunen.

Erhvervsstyrelsen har været meget lydhøre over for Camping Outdoor Danmarks input, og styrelsen har bl.a. valgt at adoptere flere af vores skitser. Skitserne har aldrig været tiltænkt denne anvendelse, men de enkelte illustrationer har alligevel fundet vej til vejledningen.

I forhold til campingværelser indrettet i eksisterende bygninger, medførte dette jf. den tidligere vejledningstekst et de facto forbud mod nye bygninger. Dette har vi med held fået modereret til en karensperiode på 5-10 år, der vurderes af kommunen. Hvis dette ikke var kommet med, så er det svært at forestille sig ret mange campinghytter.  

Mobilhomes
Der er ændret lidt i vejledningsteksten efter høringsperioden for mobilhomes. Det essentielle for mobilhomes i henhold til campingreglementet og vejledningen er dels mobilitet og dels ejerskab. Der er desværre ikke nærmere definitioner omkring mobilitet. Det er en individuel vurdering, der skal foretages af kommunerne.

Autocampere
Omkring autocampere er det præciseret, at rastepladser ikke er omfattet af campingreglementet, men hvis området får karakter af et campingophold, kan der efter omstændighederne være tale om en overtrædelse af campingreglementet. Det er kommunerne, der er myndighed. En overtrædelse af ikke at have indhentet en tilladelse til udlejning er behæftet med bødestraf, jf. sommerhuslovens § 10 b, stk. 1, nr. 1.

 

Kontakt os
Jens Brendstrup
Direktør i Camping Outdoor Danmark
Jens Brendstrup