Menu
  • Del

Pionerer i klimakampen: Nysted Strand Camping bliver klimaneutrale

Dato: 03- 06- 2024

Nysted, Danmark – Mandag den 3. juni når Nysted Strand Camping en flot milepæl inden for bæredygtig turisme og offentliggør, at de officielt er blevet CO2e neutrale. Dette gør dem til pionerer inden for camping- og turismebranchen i Danmark, idet de sandsynligvis er den første campingplads i Europa, der opnår klimaneutralitet med et revisorgodkendt klimaregnskab og samtidig har opnået EU's Ecolabel certifikat.

Henrik Søby, ejer af Nysted Strand Camping, udtaler: "Vi er utroligt stolte af at nå denne milepæl. Det har krævet omfattende investeringer i bæredygtige teknologier og en helhjertet forpligtelse fra hele vores team. At opnå CO2e neutralitet og EU Ecolabel certifikatet er ikke kun en sejr for os, men for hele branchen."

Gennem en række ambitiøse tiltag, herunder anvendelse af vedvarende energikilder, optimering af energiforbrug og støtte til lokale klimaprojekter, har Nysted Strand Camping reduceret deres samlede CO2e udledning til nul. Ifølge deres seneste klimaregnskab har de finansieret klimaprojekter, der kompenserer for 110 tons CO2e herunder træplantningsinitiativer i bl.a. Tyskland.

Denne indsats er en del af et bredere engagement i og forpligtelse til bæredygtighed, der også omfatter tiltag som affaldsminimering, vandbesparelse og fremme af biodiversitet på campingpladsens område. Med over 25.000 overnatninger i 2023 har Nysted Strand Camping ikke blot formået at tilbyde en grønnere ferieoplevelse, men også at sætte en ny standard for miljøansvar i branchen.

”Nysted Strand Camping har gjort en imponerende indsats for at blive klimaneutral og at udvikle sig i en bæredygtig retning. De viser, at hvor der er vilje, er der vej. For gæsterne betyder det helt konkret et mindre klimaaftryk, men også en ferie på en campingplads, der værner om naturen og tilbyder lokale varer. Det er noget, mange turister efterspørger allerede i dag,” siger adm. direktør Katja Moesgaard, VisitDenmark.

EU's Ecolabel er en anerkendelse af produkter og tjenester, der opfylder høje miljømæssige standarder gennem hele deres livscyklus. Certificeringen bekræfter, at Nysted Strand Camping lever op til EU miljømærkets strenge krav til miljøbeskyttelse, hvilket gør dem til en attraktiv destination for miljøbevidste turister.

Med denne bæredygtige milepæl ser Nysted Strand Camping frem til at fortsætte med at byde gæster velkommen, der ønsker at nyde Danmarks naturskønhed med minimal miljøpåvirkning.

 

Faktaboks Ecolabel

Ecolabel er EU's officielle miljømærke og den eneste EU-dækkende ISO 14024 type I-miljømærkeordning. Det forvaltes af Europa-Kommissionen og medlemsstaterne i overensstemmelse med de prioriteter, der er fastsat i den strategiske arbejdsplan for EU-miljømærker. EU-miljømærket kontrolleres af en tredjepart, hvilket betyder, at uafhængige eksperter er ansvarlige for at kontrollere overholdelsen af EU-miljømærkekriterierne. I Danmark kontrolleres mærket af Miljømærkning Danmark.  

Kravet til antal point hos Miljømærkning Danmark er 27 point for at kunne Ecolabel certificeres, Nysted Strand Camping har 44 point. Dette er opnået ved at have næsten 100 % lavenergi belysning, 40 % vandreduktion på alle tappesteder, affaldssortering i 19 kategorier, høj biodiversitet i form af mange forskellige levesteder, 40 % genbrugsmaterialer ved renovering / nybyg, meget socialt engageret, vindmøllestrøm, 98 % Svanemærket/Ecolabel mærket papir, plast, rengøringsprodukter, køb af genbrugsmøbler og maskiner.

Faktaboks klimaneutralitet

Klimaneutral betyder, at man ikke udleder flere CO2e end man optager. Der skal være en balance mellem udledning af drivhusgasser, og hvor meget drivhusgas der absorberes.

Nysted Strand Campings egen udledning af CO2e udgør 0,3 % af det samlede klimaregnskab, målsætningen er 0 % i løbet af 2024 / 2025. Leverandørens udledning er på 110 tons CO2e som der er kompenseret ved, i form af fx plantet træ. Campingpladsen arbejder på at tilbyde CO2e kompensering på transport til og fra campingpladsen, så der i 2025 kan tilbydes helt CO2e neutral camping ferie.

Faktaboks bæredygtig turisme

Dansk turisme skal balancere en miljømæssig, økonomisk og socialt bæredygtig vækst.

Det fremgår af den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, som sætter retningen for udviklingen af dansk turisme, og som er vedtaget af den tidligere regering og et bredt flertal af Folketingets partier i 2022.

Af strategien fremgår det også, at 70 pct. af alle overnatningssteder i Danmark skal være bæredygtighedscertificerede i 2030.

Kontakt os